รับสมัครงาน

มิถุนายน 2560

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 1 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 1223 - 2559 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องQS2-208 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สอบถามโทร.0-3810-2331 หรือคลิกรายละเอียดได้ที่นี่

หรือที่ www.huso.buu.ac.th 
Calendar