กิจกรรม

มีนาคม 2566

    โอวาท นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี 7 มีนาคม 2566

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

โอวาท

นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สามารถคลิกโอวาทได้ที่นี่
Calendar