กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2566

    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

   ผู้ประกาศข่าว ไวทิน จิตมั่น
Calendar