กิจกรรม

ธันวาคม 2565

    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
แด่ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’
--------------------------------------------
           เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้อง PJ 301 ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และถวายแจกันดอกไม้ พร้อมทั้ง กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันสวดบทสวดโพชฌังคะปะริตตัง และลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และมีพระพลานามัยแข็งแรง
 
           โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งในสถานที่และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชน ได้เข้าร่วมพิธีอย่างทั่วถึง
 
 
 
 
 
 Calendar