กิจกรรม

ธันวาคม 2565

    พลเอกวันชัย เรืองตระกูล และคณะฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตพิการของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

พลเอกวันชัย เรืองตระกูล และคณะฯ

มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตพิการของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๕

 

**************************************************************************************************************

 

           เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ พลเอกวันชัย เรืองตระกูล ประธานมูลนิธิสถาบันราชานุกูลฯ และประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด พร้อมด้วยคุณหญิงสรัสนันท์ เรืองตระกูล ประธานมูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ คุณเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ คุณกัลยาณี เลาหะคามิน ร้อยเอกหญิงอาภาศรี ปุยพันธ์ และคุณบงกช ไชยชุมพร ในโอกาสที่มามอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตพิการของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ ทุน ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๓ ทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน ๓ ทุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๒ ทุน คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน ๒ ทุน และคณะโลจิสติกส์ จำนวน ๑ ทุน                ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณพลเอกวันชัย เรืองตระกูล และคณะฯ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตพิการของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งการมอบทุนการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้คัดเลือกนิสิตพิการ ที่มีผลการเรียนที่ดี และมีความประพฤติกรรมที่ดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิต อีกทั้งยังเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิตพิการฯ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป

(ภาพ: นายสมบัติ นุุชประเสริฐ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ม.บูรพา)

 

 
Calendar