กิจกรรม

เมษายน 2565

    ม.บูรพา เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

ม.บูรพา เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ

และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี

--------------------------

            เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการ จังหวัดชลบุรี ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธี เปิดงานฯพิธีปิดทอง สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ฯ พร้อมทั้งจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายพัดที่ระลึกงานประจำปี หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้รับมอบเงินอุดหนุนงานประจำปี จำนวน 6,000,000 บาท จาก นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และมอบรางวัลคนดีศรีเมืองชล จำนวน 15 คน รางวัลศิลปินดีเด่นผู้มีผลงานดีเด่น ทางวัฒนธรรม จำนวน 8 คน ในโอกาสนี้ ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้เเทน มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมงานฯ ในครั้งนี้ด้วย
Calendar