กิจกรรม

เมษายน 2565

    โครงการ BUU Job Fair Online 2022

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง


เชิญชวนบริษัท/ห้างร้าน/ผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการ BUU Job Fair Online 2022 

๐สามารถฝากตำแหน่งงาน/สืบค้นข้อมูลผู้สมัครงาน (Resume) พร้อมเรียกสัมภาษณ์ได้เลย ลงทะเบียนร่วมงานตามรายละเอียดโคโค๏ธ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 038-102542 หน่วยจัดหางาน กองกิจการนิสิต

 
Calendar