กิจกรรม

พฤศจิกายน 2564

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา จัดโครงการบริการวิชาการเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรจิตภาวนารักษาสมดุลกายใจในยุคโควิด 19

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการบริการวิชาการเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรออนไลน์ "ฟรี" มีใบประกาศฯ มอบให้

หลักสูตรจิตภาวนารักษาสมดุลกายใจในยุคโควิด 19 #อบรมผ่าน Zoom Meeting

 

สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3n0iTVn #รับจำนวนจำกัดนะคะ

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-3810-2327

FB:@ashshuso.buu

 
Calendar