กิจกรรม

พฤศจิกายน 2564

    กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ม.บูรพา เปิดให้บริการ คลินิกให้คำปรึกษาการขอตำแหน่งชำนาญการ

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ม.บูรพา

เปิดให้บริการ คลินิกให้คำปรึกษาการขอตำแหน่งชำนาญการ

 
Calendar