กิจกรรม

ตุลาคม 2564

    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ให้บริการฉีดวัคซีน ผู้ที่ได้รับจัดสรรโควต้าวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 จาก อว.

   ผู้ประกาศข่าว ไวทิน จิตมั่น
Calendar