กิจกรรม

กันยายน 2564

    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๔

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมร้องเพลงชาติไทย

เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๔

-------------------------------------------

 

             เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าเสาธง ลานพลาซ่า ด้านหน้าหอประชุมธำรง บัวศรี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๔  ซึ่งจัดขึ้นในเวลา ๐๘.๐๐ น. พร้อมกับจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ    

             สำหรับกิจกรรมนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย 

 

 
Calendar