กิจกรรม

กันยายน 2564

    รายนามผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

   ผู้ประกาศข่าว ไวทิน จิตมั่น

รายนามผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจำปีงบประมาณ 2564 

โดยสามารถดูภาพผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุการปฏิบัติงาน

ได้ที่ www.buu.ac.th หัวข้อ BUU Activities 
แฟ้ม “ผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564” (แฟ้มสีชมพู)

หรือ คลิ๊กที่ : https://bit.ly/3yVLTAc

 
Calendar