กิจกรรม

กรกฎาคม 2564

    ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะผู้แทนชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์ มอบเงิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลม.บูรพา

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา
นำคณะผู้แทนชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์ มอบเงิน
และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้กับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
-----------------------------

           นายอดิศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะผู้แทนชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์ 49 (เกลียวทอง) และชมรมนักเรียนอำนวยศิลป์ จ.ชลบุรี มอบเงินและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนแพทย์ภาคตะวันออก และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องเกียรติบูรพา ชั้น 2 อาคารวิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

           โดยชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์ 49 (เกลียวทอง) ได้มอบเงินสนับสนุนฯ จำนวน 700,049.49 บาท และชมรมนักเรียนอำนวยศิลป์ จ.ชลบุรี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และข้าวกล่องพร้อมขนม จำนวน ๑๒๐ ชุด ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมกันนี้ บริษัทสุขสมบูรณ์ ร่วมกับ ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน บริษัท ไพร์มเมดิคอล จำกัด มอบเครื่องติดตามการทำงาน ของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ รุ่น iM60 จำนวน 3 เครื่อง รุ่น iM80 จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องช่วยหายใจชนิดให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (Nasal High Flow Oxygen Therapy) รุ่น Masimo SoftFlow จำนวน 2 เครื่อง โดยมี รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ผศ.นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้รับมอบเงินและอุปกรณ์ ทางการแพทย์

            จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา นำเยี่ยมชมศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ด้าน ต่าง ๆ อาทิ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (เจาะเลือด) ชั้น 2 และ ห้องจ่ายยา ด้วยหุ่นยนต์ (Robot Pharmacy) ชั้น 3 อีกด้วย

 

 

 

 
Calendar