กิจกรรม

กรกฎาคม 2564

    วิทยากรวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์จิตอาสาร่วมพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 26 ปีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว ประกร เถกิงเกียรติ

ด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว โดยนายเชาลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตร 7 แห่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งสิ้น 40 คน ในวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564 สำนักงานเกษตร วัฒนานคร จำกัด ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดส่งวิทยากรจากศิษย์เก่า และเครือข่ายร่วมเป็นวิทยากรได้รับเกียรติจากคุณณภัทร ดีมาก หัวหน้าทีมการตลาด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดสระแก้ว ในหัวข้อ “การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ (แผนการผลิต แผนการตลาด แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)” ในครัั้งนี้
 
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 26 ปี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ คุณณภัทร ดีมาก ได้บริจาคเงินค่าวิทยากรให้กับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ในโครงการวิทยากรวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์จิตอาสาร่วมพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 26 ปีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์Calendar