กิจกรรม

มิถุนายน 2564

    กำหนดการ งานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๖ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

กำหนดการ

งานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๖ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 
Calendar