กิจกรรม

มิถุนายน 2563

    พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar