กิจกรรม

มิถุนายน 2563

    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว ไวทิน จิตมั่น
Calendar