กิจกรรม

มิถุนายน 2563

    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว ไวทิน จิตมั่น
Calendar