กิจกรรม

มิถุนายน 2563

    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรพัฒน์ มั่งค่ัง รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

   ผู้ประกาศข่าว ไวทิน จิตมั่น
Calendar