กิจกรรม

มิถุนายน 2563

    มหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง อาจารย์ธนพร คำวรรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว

   ผู้ประกาศข่าว ไวทิน จิตมั่น
Calendar