กิจกรรม

พฤษภาคม 2563

    ร้านครุยสุกัญญา รับสั่งจอง ชุดครุย ชุดสูท เช่า เช่า ตัด ตัดซื้อ

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

 

 

ร้านครุยสุกัญญา รับสั่งจอง ชุดครุย ชุดสูท (เช่า เช่า ตัด ตัดซื้อ) ร้านคู่สัญญา กับมหาวิทยาลัยบูรพา (เพียงผู้เดียว) ปีการศึกษา 2559-2564

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2563 ยกเลิกการให้บริการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับบัณฑิตฯ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้บัณฑิตติดต่อร้านครุยสุกัญญา ตามช่องทางการสื่อสารฯ

 
Calendar