กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2563

    สมาคมเภสัชกรชลบุรี สมาคมผู้ประกอบการร้านยา จ.ชลบุรี และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

สมาคมเภสัชกรชลบุรี สมาคมผู้ประกอบการร้านยา จ.ชลบุรี และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อนำไปใช้และช่วยบรรเทาความขาดแคลนสินค้าในช่วงที่มีการระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019

 
Calendar