กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2563

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส หนึ่งในทีมคณะพยาบาลศาสตร์ ท้าทายต่อการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาแบบเต็มรูปแบบ Full assessment

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

“ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส หนึ่งในทีมคณะพยาบาลศาสตร์ ท้าทายต่อการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาแบบเต็มรูปแบบ (Full assessment) ”

 
Calendar