กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2563

    ขอเชิญติดตามชม..รายการบูรพาวาไรตี้..ตอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคณะยอดนิยม มีความแข็งแกร่งทางวิชาการและมีหลักสูตรที่มีคุณภาพ

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ขอเชิญติดตามชม..รายการบูรพาวาไรตี้..ตอน “ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคณะยอดนิยม มีความแข็งแกร่งทางวิชาการและมีหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานเต็มรูปแบบ (Full assessment) ”

 
Calendar