กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2563

    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา จัดงานเลี้ยงให้กับนิสิตชาวจีน เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน วันปีใหม่ของชาวจีน

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา จัดงานเลี้ยงให้กับนิสิตชาวจีน เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน (วันปีใหม่ของชาวจีน)

 
Calendar