กิจกรรม

มกราคม 2563

    งานมหกรรมรวมพลคนบางแสน รักษ์สุขภาพ พร้อมเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

งานมหกรรมรวมพลคนบางแสน"รักษ์สุขภาพ" พร้อมเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

 
Calendar