กิจกรรม

ธันวาคม 2562

    ขอเชิญร่วมสร้างกุศลทำบุญร่วมกันในงาน เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ขอเชิญร่วมสร้างกุศลทำบุญร่วมกันในงาน “เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก”

 
Calendar