กิจกรรม

สิงหาคม 2562

    ดร.เสนาะ อูนากูล อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมหารือผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ประเด็นบทบาทของมหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ดร.เสนาะ อูนากูล  อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมหารือผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ประเด็นบทบาทของมหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC
Calendar