กิจกรรม

สิงหาคม 2562

    พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนพนัสพิทยาคาร โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม และโรงเรียนศรีมหาโพธิ์
Calendar