กิจกรรม

สิงหาคม 2562

    นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์   ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน  ๙๐๔   ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

 
Calendar