กิจกรรม

กรกฎาคม 2562

    ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar