กิจกรรม

เมษายน 2562

    ขอเชิญชวนประชาคมชาวมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ขอเชิญชวนประชาคมชาวมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่  ๑๖  -  ๑๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒
ณ  บริเวณชายหาดบางแสน  จังหวัดชลบุรี

 

 
Calendar