กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2562

    พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท เอ. พี. รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล
Calendar