กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2562

    ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมส่งประวัติและผลงานเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกผู้สมควรได้รับ รางวัล รัตนบูรพา ประจำปี ๒๕๖๒

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar