กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2562

    ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงาน The 1st Asia Pacific Workshop and Conference on Molecular Medicine ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2562

   ผู้ประกาศข่าว กิตติ มะลิปรีดากุล

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงาน The 1st Asia Pacific Workshop and Conference on Molecular Medicine ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ Denparsa-Bali, Indonesia  โดยสามารถส่ง Abstract ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.binfo.ncku.edu.tw/2019_joint/index.php
Calendar