กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2562

    นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดงาน โครงการออกแบบสื่อปฐมวัยสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ท้องทะเลไทย street art styles

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดงาน “ โครงการออกแบบสื่อปฐมวัยสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ท้องทะเลไทย street art styles”
Calendar