กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2562

    ขอแสดงความยินดี กับ ดร.เดชชาติ สามารถ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้าร่วมงาน Global Young Scientists Summit

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.เดชชาติ สามารถ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมงาน Global Young Scientists Summit (GYSS) 2019
Calendar