กิจกรรม

มกราคม 2562

    พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพากับ EEC เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรและการศึกษา

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

        เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕:๐๐ น. มีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับ EEC เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรและการศึกษา ทั้งนี้ สามารถดูบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ใน การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวัน รายละเอียดดังนี้
Calendar