กิจกรรม

มกราคม 2562

    เปิดรับสมัครประกวดพากย์เสียงภาพยนต์ภาษาจีน เฉลิมฉลองเทศการโคมไฟ หยวนเซียว

   ผู้ประกาศข่าว ธิดารัตน์ สวนเศรษฐ์

รายละเอียดและใบสมัคร http://confucius.buu.ac.th/th/?p=4048
Calendar