กิจกรรม

มกราคม 2562

    มหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ เป็นผู้รักษาการแทน ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรม

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar