กิจกรรม

ธันวาคม 2561

    ขอเชิญนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบ โฉลากและโลโก้น้ำแร่โ ตรามหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์พันธ์ แก้วมณี

ขอเชิญนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา (ระดับปริญญาตรี) ส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบ “ฉลากและโลโก้น้ำแร่” ตรามหาวิทยาลัยบูรพา

ดาวน์โหลดใบสมัคร : http://calendar.buu.ac.th/document/1545637722.pdf

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวด : http://calendar.buu.ac.th/document/1545637806.pdf

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 3810 2189 (ดร.ดลชญา ธิติชัยกวิน) หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.buu.ac.th

 

 

 

 

 
Calendar