กิจกรรม

พฤศจิกายน 2561

    มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดกิจกรรมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘:๐๐ น.

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar