กิจกรรม

พฤศจิกายน 2561

    ประชุมสัมมนาทางวิชาการ วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA - KM DAY 2018

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมคุณภาพ ในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
“วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA - KM DAY 2018 ”
วันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๐๒ และบริเวณห้องโถง ชั้น ๒ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยมีกำหนดการดังนี้
 

 
Calendar