กิจกรรม

พฤศจิกายน 2561

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar