กิจกรรม

กันยายน 2555

    คณะวิทยาศาสตร์ร่วมรณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาดบางแสน

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการรณรงค์ลดใช้โฟมในชายหาดบางแสน และร่วมจัดนิทรรศการ "บรรจุภัณฑ์ รักษ์โลก" เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ บริเวณชายหาดบางแสน โดยเทศบาลเมืองแสนสุขจัดขึ้นเพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร รวมถึงการนำกล่องโฟมมาบรรจุอาหารอย่างไม่ถูกวิธี อาจมีสารพิษเจือปนส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ ซึ่งต้องการให้ผู้ประกอบการค้า ลด ละ เลิกการใช้กล่องโฟมมาบรรจุอาหารและหาวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ สิ่งแวดล้อมมาใช้ทดแทน
:: ภาพกิจกรรมทั้งหมด :: Calendar