กิจกรรม

ตุลาคม 2561

    ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

 

 

 

 
Calendar