กิจกรรม

กันยายน 2555

    กำหนดการ การฝึกซ้อมและการแต่งกายของบัณฑิต

   ผู้ประกาศข่าว สุดาพิม สาระกุล

      ท่านสามารถรับชมวีดีทัศการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

                ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ผ่านทาง Internet Explorer เท่านั้น

This streaming video visible in Internet Explorer only. 
Calendar