กิจกรรม

ตุลาคม 2561

    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามกับบริษัทไบออท อินดัสทรี จำกัด เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงกัมเมล็ดมะขามปรับปรุงด้วยกระบวนการคาร์บอกซีเมทิลเลชัน

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและรองศาสตราจารย์สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 
และอาจารย์พีรพัฒน์ มั่งคั่ง
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ร่วมพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีที่เป็นผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
กับ บริษัท ไบออท อินดัสทรี จำกัด เรื่อง "กรรมวิธีการผลิตผงกัมเมล็ดมะขามปรับปรุงด้วยกระบวนการคาร์บอกซีเมทิลเลชัน"โดย รองศาสตราจารย์ วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:00 - 10:30 น. ณ ห้องประชุม BU 204 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
Calendar