กิจกรรม

ตุลาคม 2561

    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความเสียใจ ต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง อดีตประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง


Calendar