กิจกรรม

กันยายน 2561

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ ใช้นวัตกรรมถ่ายภาพแนวใหม่ โชว์ความงามจิตรกรรมฝาผนัง วัดใหญ่ อินทาราม ชลบุรี

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ ประธานสาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ใช้นวัตกรรมถ่ายภาพแนวใหม่คู่เทคนิคถ่ายภาพแบบผสมผสานทางทัศนศิลป์ โชว์ความงามจิตรกรรมฝาผนังสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี    จากความตอนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ ในเว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์ เผยแพร่เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (https://mgronline.com)  ได้พูดถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการวิจัยจิตรกรรมฝาผนัง วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี ในครั้งนี้ ว่า “จิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่มักจะอยู่ในโบสถ์และวิหาร ขณะที่เยาวชนปัจจุบันติดการเสพเทคโนโลยีและวัฒนธรรมต่างชาติ จึงอยากจะดึงเยาวชนรุ่นหลังให้หันมาเสพงานที่คนรุ่นเก่าได้สร้างไว้ ซึ่งจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่สร้างขึ้น เพื่อเป็นพุทธบูชา และจิตรกรรมฝาผนัง นอกจากจะมีคุณค่าทางความงามแล้ว ยังสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ที่เยาวชนควรจะได้เรียนรู้ เราจึงมีความคิดว่าจะนำภาพเหล่านี้ออกมาสู่ภายนอก เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังและประชาชนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและมีความงามด้วยการตีพิมพ์ภาพถ่ายทั้งหมดลงในหนังสือชื่อ นวัตกรรมการถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังฯ ที่จัดทำให้กับวัดใหญ่อินทาราม และก่อนหน้านี้่เคยจัดแสดงเป็นนิทรรศการไปแล้ว และเตรียมที่จะจัดอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้"        (บทสัมภาษณ์และภาพโดย:  เว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์ เผยแพร่เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ https://mgronline.com)


Calendar